Endoscopie

Endoscopie (letterlijk binnenin kijken) is een onderzoek van het inwendige van de mens, om te kijken wat er aan de hand is, een biopsie te nemen of een operatie uit te voeren. Dit gebeurt met de endoscoop. Ook kan het plaatsvinden door middel van een capsule die een minuscule camera bevat in het geval van videocapsule-endoscopie.

Endoscopie is een voorbeeld van minimaal-invasieve techniek, waarbij een zo klein mogelijk aantal letsels wordt veroorzaakt bij de patiënt. Doordat de endoscopische procedures minimaal invasief zijn, is de hersteltijd en het uiteindelijk verblijf in het ziekenhuis kortdurend.